Kaasavad paigad ja teekonnad

Projekt keskendub usundilise ja mütoloogilise tähendusega paikadele ja teekondadele, nende kasvavale tähtsusele tänapäeva ühiskonnas ja sellega seotud protsessidele nagu jutu- ja pärandiloome, ning kaasava ruumi kujundamine, mis hõlmab erinevaid sotsiaalseid rühmi ja inimesi. Tähelepanu keskmes on Eesti, Läti, Leedu ja Norra maapiirkondadele iseloomulikud algatused, kus äratatakse ellu ununevaid, kuid olulisi paiku, ja kujundatakse uusi sihtpunkte, mille tõmbejõud ületab sotsiaalseid, etnilisi ja kultuurilisi piire.
Loe edasi...