Välisekspert

Marion Bowman

Välisekspert

Marion Bowman (rahvausundi professor) on alates 2000. aastast töötanud Avatud Ülikoolis (Ühendkuningriigid) religiooniuuringute alal. Tänu religiooniuuringute, folkloristika ja etnoloogia taustale põhineb tema uurimustöö välitöödel, keskendudes inimestele nii institutsionaalse religiooni sees, selle äärealadel kui väljaspool seda. Ta on avaldanud rohkelt publikatsioone, mis põhinevad Glastonburys toimunud pikaaegsetel välitöödel – see on oluline palverännakute sihtkoht ning kaasaegse vaimsuse ja rahvausundi mikrokosmos. Tema uurimisvaldkonnad hõlmavad materiaalset religiooni, spirituaalset majandust, mittetraditsioonilisi palverännakuid ning palverännaku „caminoseerumist“ – see tähendab Camino de Santiago traditsioonist mõjutatud palverännakuid.

Marion Bowman juhtis kaasuurijana projekti „Palverännak ja Inglismaa katedraalid, minevik ja olevik“ (2014–2018). Oslo Ülikooli külalisprofessorina aastatel 2016–2018 uuris ta „uusi“ ja „uuendatud“ palverännakutraditsioone Norras ja mujal Põhja-Euroopas. Tema olulisemate väljaannete hulka kuuluvad koos Ülo Valguga toimetatud kogumikud “Vernacular Knowledge: Contesting Authority, Expressing Beliefs” (Equinox, 2022) ja „Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief“ (Equinox, 2012); koos Dirk Johannseni ja Ane Ohrvikuga toimetatud NUMENi (67 (5–6), 2020) erinumber „Reframing Pilgrimage in Northern Europe” ja koos Simon Colemaniga toimetatud ajakirja Religion (49 (1), 2019) teemanumber „Religion in Cathedrals: Pilgrimage, Place, Heritage, and the Politics of Replication”.