Läti uurimisrühm

Lätis on projektil kolm uurimissuunda. Esimene neist keskendub Aglona külas asuva roomakatoliku Püha Neitsi Maarja taevamineku kiriku ajaloole ning praegustele arengutele. See Läti kirik on olnud oluliseks usuelu keskuseks ja palverännu sihtpunktiks. Teiseks pööratakse tähelepanu läti palverändurite mitmekesistele kogemustele ja narratiividele, mis seostuvad nii Baltimaade kui kaugemategi palverännuteedega. Viimaks paigutatakse need andmed pärast Läti ja Baltikumi taasiseseisvumist esile kerkinud uute pühapaikade (nt Pokaiņi hiis, Kuningas Kristuse mägi, Eneseteadlikkuse ja harmoonia park Siguldas, Merkine püramiid Leedus jt) ajaloolise arengu ja tüpoloogia konteksti.


Läti uurimisgrupis on hetkel ainult üks inimene, dr Agita Misāne, kuid 2021. aastal ühineb uurimisgrupiga osakoormusega assistent.

Läti uurimisprojekti kodulehekülg inglise keeles ja läti keeles.

Agita Misāne

Läti ülikooli kirjanduse, rahvaluule ja kunstiinstituudi teadur