֎

Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimise Seltsi (ISFNR)
18. kongress “Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife”

5.–8. september 2021
Virtuaalne/Zagreb, Croatia

Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneel “Places that take action: narratives of transgression and normativity”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: http://www.isfnr.org/isfnrcongress/call-for-papers.html  
Paneel: Narratives, Places, and Emotions I

Paneelijuht:
Dirk Johannsen (Oslo Ülikool)
Petra Kelemen (Zagrebi Ülikool)
Ettekanded:
Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut): “Religious Topography of Vilnius: Places of Memory and Memory o of Places”
Ane Ohrvik (Oslo Ülikool): “Scavenging Holy Wells in the Norwegian Landscape: Negotiating History through Narration and Emotion in Digital Applications”
Kristel Kivari (Tartu Ülikool): “Emotions and Feelings in the Supernatural Encounter as a Sites of Multi-layered Communication”
Lona Päll (Eesti Kirjandusmuuseum) “Place-related Narratives as Part of Conflict Communication: Two Cases from Estonia”
Paneel: Narratives, Places, and Emotions II
Paneelijuht:
Ülo Valk (Tartu Ülikool)
Nevena Škrbić Alempijević (Zagrebi Ülikool)
Ettekanded:
Valentina Punzi (Tartu Ülikool, Napoli Ülikool) “’Women shi zangzu’: Emotional Belonging to Tibetanness among Minyak in Southwest China”
Agita Misāne (Läti Ülikool) “Emotional Narratives of the Latvian Hikers on the Camino de Santiago”
Lina Leparskienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Life Stories, Visions and Feelings in the Shadow of Piety of Our Lady of Trakai”
Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Personal Place-Lore in Life Stories: Experience, Memory, Emotion”

֎

Euroopa Religiooniuuringute Assotsiotsiooni (EASR) 18. aastakonverents “Resilient Religion”

30. august – 3. september 2021
Pisa, Itaalia/Virtuaalne
Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneel “Resilient Pilgrimage”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: https://www.easr2021.org/.
Paneel: Resilient Pilgrimage

Paneelijuht:
Dirk Johanssen (Oslo Ülikool)
Marion Bowman (Avatud Ülikool)
Ettekanded:
Lina Leparskienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Silence as Mode of Resilience: The case of the Church of the Visitation in Trakai”
Agita Misāne (Läti Ülikool) “Hard Times in Aglona: How Did Latvia’s Major Pilgrimage Site Survive the Occupations?”
Alevtina Solovyeva (Tartu Ülikool) “‘Sacred Mount Sumeru Is Always at My Backyard!’: Symbolic and Other Forms of Pilgrimage of Contemporary Mongolian Communities”

֎

Projektiseminar

21.–22. juuni 2021
Tartu

Seoses SIEF2021 kongressiga külastasid mõned projektipartnerid Tartut. Projekti eripaneel  “Places that take action: narratives of transgression and normativity 1–2” toimus hübriidsena ja mõned ettekanded peeti Tartu Ülikooli ruumides. Ettekandepäevale järgnes projekti õhtusöök-arutelu ning välitööreis Kalevipojaga seotud paikadesse ning Kalevipoja muuseumi. 

֎

Rahvusvahelise Etnoloogia- ja Rahvaluule Seltsi (SIEF) 15.  kongress “Breaking The Rules? Power, Participation, Transgression”19.–24. juuni 2021
Virtuaalne/Helsinki, Soome

Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneelid “Places that take action: narratives of transgression and normativity”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/index.shtml

Paneel: Places that take action: narratives of transgression and normativity I

Moderaator: Ane Ohrvik (Oslo Ülikool)
Ettekanded:
Sebastian Dümling (Baseli Ülikool) “Taboo and Narration – on the Cultural Dynamics of Prohibitons, Norms and Breachings”
Anna Pilarczyk-Palaitis (Vytautas Magnus Ülikool) “Intersection of Narratives: The Case of The Grave of Józef Piłsudski’s Mother and His Heart in Vilnius”
Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Gediminas’ Castle Hill and Tower in Vilnius: Mythological Contexts and Historical Discoveries”
Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) and Ülo Valk (University of Tartu) “Haunted Places on the Internet: Comparative Perspectives” 
Erica Colman-Denstad (Oslo Ülikool) “Breaking Norms of Caution: Technology and Agency in Wild Places”
Vaata ka: Places that take action: narratives of transgression and normativity I 
Paneel: Places that take action: narratives of transgression and normativity II
Moderaator: Lidia Guzy (Iirimaa Rahvuslik Ülikool)
Ettekanded:
Karen Lykke Syse (Oslo Ülikool) “Hooves and Feet, Places and Paths: Consensuality in Past Norwegian Landscapes”
Ane Ohrvik (Oslo Ülikool) “Whose Agency? Whose Values? Geocaching St Olav Wells in the Norwegian Landscape”
Dagrún Jónsdóttir (Islandi Ülikool) and Jon Jonsson (Islandi Ülikool) “Context and Rules of Enchanted Places in Strandir Iceland”
Federica Toldo “The Reaction of the Sea: Religious Ecologies in Contemporary Luanda (Angola)”
Valentina Punzi (Tartu Ülikool) “Behind the Village: Dangerous Transactions in the Sacred Grove and nearby the Han Tomb”
Vaata ka: Places that take action: narratives of transgression and normativity II

֎

Teemapäev “Suur Tõll, Leiger ja teised vägilased mütoloogilises minevikus ja meie päevil”

10.–13. juuni 2021
Saaremaa Muuseum, Hiiumaa Muuseum

Teemapäeva ettekandeid korrati kahel päeval Saaremaa ja Hiiumaa muuseumis. 11. juuni pühendati välitöödele ja ringreisile Marek Laimetsa eestvedamisel (Kuressaare – Viidumägi/Tõldmägi – Maretaaukemägi – Võhma ringvall – Pelisoo mägi – Õitseküla allikas – Kõue Kurisoo – Kuressaare).
Programm


Raoul Annion „Huvitavamaid avastusi Suure Tõllu lugudest“ 
Ülo Valk „Hiiud, inimsugu ja veeuputus: mõtteid võrdlevast mütoloogiast“ 
Madis Arukask „Kust on hiiud pärit? Hiidude ettekujutamise ajaloolistest ja kultuurilistest tagamaadest“ 
Kristel Kivari „Kangelase teekonnad füüsilisel ja vaimsel maastikul – endakssaamine mütoloogia abil“ 

֎

Projekti avaseminar16. oktoober 2020, Tartu Ülikool/Virtuaalne

Ettekannetega esinesid Dirk Johannsen, Ane Ohrvik, Hannah Lunde, Tiina Sepp, Radvilė Racėnaitė, Lina Leparskienė, Danila Rygovsky ja Agita Misāne. Projekti avaseminar toimus hübriidsena ning selle käigus said projekti partnerid tuttavaks üksteise töödega, et seada tulevasi koostööplaane. Kõik ettekanded salvestati.
Programm


Ülo Valk Sissejuhatus
Dirk Johannsen, Ane Ohrvik, Hannah Lunde „Norra palverännumaastik”
Tiina Sepp „Palverännumaastik tänapäeva Eestis”
Radvile Racenaite „Vilniuse religioosne topograafia: palverändude ajalooline kontekst ja uued traditsioonid”
Lina Leparskiene „Kaotades, luues ja taasavastades Trakai sakraalsust: rahvapärased ja õpetatud lähenemised”
Danila Rygovsky „Endised Nõukogude Liidu töölaagrid Siberis kui vanausuliste ja õigeusu kiriku pühapaigad”
Agita Misane „Uued looduslikud pühapaigad Lätis”
Kokkuvõtted ja arutelu