֎

Projektiseminar

16.–17. september 2022
Sigulda, Läti

Projekti teavitusüritus oli suunatud noorteadlastele. Seminar tõi kokku kolme kõrgkooli magistrandid ja Projekti siseseminaris tutvustasid oma käimasolevat uurimistööd lõpukogumiku tarvis Marion Bowman, Lina Būgienė, Dirk Johannsen, Kristel Kivari, Hannah Lunde, Agita Misāne, Ane Ohrvik, Danila Rygovsky, Tiina Sepp ja Ülo Valk. Välitööd viisid töörühma Sigulda, Krimulda and Turaida ümbrusesse.

֎

Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimise Seltsi (ISFNR) vahekonverents “Folk Narrative and the Visual Arts: Fashion, Design, Materials and Media”

20.–23. juuli 2022 London, UK

Abstraktiraamatu saab alla laadida siit.

Ettekanded:

Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Magical Cloth in the Lithuanian Folk Belief as Marker of Cultural and Spatial Boundaries”

Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “The Dressing of Statues: from Religious Veneration to Memory Wars and PR Campaigns”

֎

Euroopa Religiooniuuringute Assotsiotsiooni (EASR) 19. aastakonverents “Religions and States of Freedom”

27. juuli – 1. juuli 2022
Cork, Iirimaa

Projektiga seotud eripaneel kandis nime “Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices I–III”. Lähem info on leitav siit: https://www.easr2022.org/.

Paneel Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices I

Moderaator: Atko Remmel (Tartu Ülikool)
Diskussant: Marion Bowman (Avatud Ülikool)
Ettekanded: Agita Misāne (Läti Ülikool) “Silent Resistance: Aglona in 1940–1945”
Andrius Kaniava (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “From Medieval Hillfort to Hill of Crosses: the Re-storying of Jurgaičiai Hillfort in Northern Lithuania”
Hannah Kristine Lunde (Oslo Ülikool) “From Hiding Place to Re-storied Sanctuary: The Cave of Selja and the Legendary St Sunniva”
Vaata lähemalt Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices I

Paneel Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices II

Moderaator: Hannah Kristine Lunde (Oslo Ülikool)
Diskussant: Agita Misāne (Läti Ülikool)
Ettekanded: Marion Bowman (Avatud Ülikool) “Losing, Finding and Forgetting: The Re-storying and De-storying of Luss as a Place of Pilgrimage”
Atko Remmel (Tartu Ülikool) “On Normative and Queer Relationships with Nature”
Kristel Kivari (Tartu Ülikool) “Secrecy and ‘Anomaly’: Trust and Attention Required!”
Vaata lähemalt Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices II

Paneel Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices III

Moderaator: Ülo Valk (Tartu Ülikool)
Ettekanded: Kikee Doma Bhutia (Tartu Ülikool) “Beyul Drémojong: Reimagining the Sacred Lhopo Landscape”
Valentina Punzi (Tartu Ülikool) “Shangrila Welcomes You: Remembering the Arrival of the People’s Liberation Army and the Remaking of a Buddhist Secret Land”
Frank Korom (Bostoni Ülikool) “A Slit in the Rock: Silence and the Politics of Interreligious Dialogue at a Contested Site in Sri Lanka”
Vaata lähemalt Secret, Silenced and Hidden Places: Narrative Imagination and Vernacular Practices III

֎

2022 Põhjamaade Etnoloogia ja Folkloristika konverents

26.–29. juuli 2022
Belfast, Iirimaa

Lähem info on leitav siit: https://easaonline.org/conferences/easa2022/ Ettekanne:

Hannah Kristine Lunde (Oslo Ülikool) “Pilgrimage across Sea and Land: Transformations and Negotiations of Pilgrimage in Norway”

֎

2022 Põhjamaade Etnoloogia ja Folkloristika konverents

13.–16. juuni 2022
Reykjavik, Island

Lähem info on leitav siit: https://ethnofolk.org/index.phtml.

Ettekanded:

Ane Ohrvik (Oslo Ülikool) “Cultures of Water: Re-Storing Holy Wells in Norway”

Hannah Kristine Lunde (Oslo Ülikool) “The Enchantment of Ambivalence: Historical Shrines as Multivalent Heritage Destinations”

֎

Noorteadlaste seminar “Kohapärimus ja pärand: keskus ja perifeeria kultuuriloos”

28. aprill –1. mai 2022
Norra

Projekti teavitusüritus oli suunatud noorteadlastele. Seminar tõi kokku kolme kõrgkooli magistrandid ja õppejõud. Oslo, Turu ja Tartu ülikooli ühisseminar toetus projekti “Kaasavad paigad ja teekonnad” raames tehtavale uurimistööle ning tutvustas tudengitele projekti ja selle tulemusi. Rahvusvaheline tudengite ja uurijate rühm vahetas kogemusi ja arutles vaatenurkade üle, kuidas kohtadega seotud ajaloolist teadmist ja kohapärimust kaasajal mõtestatakse ja kasutatakse. Lisaks akadeemilistele seminaridele toimus kolmapäevane välitööekskursioon Gausdali ja Gudbrandsdaleni piirkonda, mis on hästi tuntud rikkaliku ajaloolise pärandi ja kohapärimuse poolest.

֎

Nonreligion and Secularity Research Network aastaettekanne

13. aprill 2022
Veebis

Atko Remmel (Tartu Ülikool) “Studying Nonreligion in a Nonreligious Environment”

Lähem info ja ettekande lindistus on leitav siit: https://thensrn.org/https://thensrn.org/

֎

Projektiseminar

1.–3. märts 2022
Tartu, Vastseliina, Võru

J. Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud kongressi järel võõrustasid juhtpartnerid projektikülalisi Tartus. Välitööd leidsid asset Vastseliina piiskopilinnuses ja palverännukeskuses. Kongressi eripaneelidest võrsunud diskussioone jätkati aruteluõhtusöökidel ja projekti siseseminaril Eesti Rahva Muuseumis.

֎

Kongress Juri Lotmani semiosfäär

25.–28. veebruar 2022
Tallinn, Tartu

Projektiga seotud eripaneelid kandsid nime “Re-Storied Landscapes and Places: Attachments, Alienations and Other Experiences I–IV”. Rohkem infot kongressi ja ettekannete kohta leiab siit: https://jurilotman.ee/en/juri-lotman-100/congress-2022/. Abstraktiraamatu saab alla laadida siit.

Paneel Re-Storied Landscapes and Places: Attachments, Alienations and Other Experiences I

Moderaator: Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut)

Ettekanded: Ane Ohrvik (Oslo Ülikool) “How to Become a Pilgrimage Destination: Ingredients of Pilgrim Storyworlds”

Hannah Kristine Lunde (Oslo Ülikool) “The Time-Space of a Legendary Patron Saint: Pilgrimage as Placemaking and Performance at the Former Shrines of St Sunniva” (online)

Tiina Sepp (Tartu Ülikool) “Cathedrals, Community and Pilgrimage”

Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “From Space to Place: Pilgrim Narratives and the Way of Divine Mercy in Vilnius”

Paneel Re-Storied Landscapes and Places: Attachments, Alienations and Other Experiences II

Moderaator: Dirk Johannsen (Oslo Ülikool)

Ettekanded: Marion Bowman (Avatud Ülikool) “Managing ‘Mythtory’ and Parallel Storyworlds in Glastonbury” (online)

Lina Leparskienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Boundaries between Catholic and Orthodox Worldview Reflected in the Life Narratives of one Small Multinational Town in South East Lithuania”

Agita Misāne (Läti Ülikool) “Place and Personality: Latvian Sacred Site Developers as Storytellers”

Paneel Re-Storied Landscapes and Places: Attachments, Alienations and Other Experiences III

Moderaator: Agita Misāne (Läti Ülikool)

Ettekanded: Alevtina Solovyeva (Tartu Ülikool) “Landscape Mythology and National Belonging: Strategies of Self-Identification of Mongolian Communities and Their Neighbours in Mongolia, Russia and China”

Valentina Punzi (Tartu Ülikool) “The “Most Ancient Tribe of Asia” in the Panda Hometown: Re-Storying Baima Community at the Margins of the Tibetosphere” (online)

Baburam Saikia (Tartu Ülikool) “Pilgrimage Impact, Lore and Locality: Retelling of Parshuram Kund” (online)

Kikee D. Bhutia (Tartu Ülikool) “The ‘Moving Lake’ of Sikkim: Controversies and Conversion of the Sacred Landscape”

Paneel Re-Storied Landscapes and Places: Attachments, Alienations and Other Experiences IV

Moderaator: Marion Bowman (Avatud Ülikool)

Ettekanded: Dirk Johannsen (Oslo Ülikool) “Statistical Immersion – Place-lore as Cognitive Blend”

Lona Päll (Tartu Ülikool) “The Semiotic Potential of Place-lore in the Context of Conflict Discourse”

Ülo Valk (Tartu Ülikool) “Thinking with Giants: on the Temporal Scope of Place-lore”

Mr. Frog (Helsingi Ülikool) “Tradition Ecology and Semiosphere”

֎

Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimise Seltsi (ISFNR)
18. kongress “Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife”

5.–8. september 2021
Virtuaalne/Zagreb, Croatia

Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneel “Places that take action: narratives of transgression and normativity”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: http://www.isfnr.org/isfnrcongress/call-for-papers.html  
Paneel: Narratives, Places, and Emotions I

Paneelijuht:
Dirk Johannsen (Oslo Ülikool)
Petra Kelemen (Zagrebi Ülikool)
Ettekanded:
Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut): “Religious Topography of Vilnius: Places of Memory and Memory o of Places”
Ane Ohrvik (Oslo Ülikool): “Scavenging Holy Wells in the Norwegian Landscape: Negotiating History through Narration and Emotion in Digital Applications”
Kristel Kivari (Tartu Ülikool): “Emotions and Feelings in the Supernatural Encounter as a Sites of Multi-layered Communication”
Lona Päll (Eesti Kirjandusmuuseum) “Place-related Narratives as Part of Conflict Communication: Two Cases from Estonia”
Paneel: Narratives, Places, and Emotions II
Paneelijuht:
Ülo Valk (Tartu Ülikool)
Nevena Škrbić Alempijević (Zagrebi Ülikool)
Ettekanded:
Valentina Punzi (Tartu Ülikool, Napoli Ülikool) “’Women shi zangzu’: Emotional Belonging to Tibetanness among Minyak in Southwest China”
Agita Misāne (Läti Ülikool) “Emotional Narratives of the Latvian Hikers on the Camino de Santiago”
Lina Leparskienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Life Stories, Visions and Feelings in the Shadow of Piety of Our Lady of Trakai”
Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Personal Place-Lore in Life Stories: Experience, Memory, Emotion”

֎

Euroopa Religiooniuuringute Assotsiotsiooni (EASR) 18. aastakonverents “Resilient Religion”

30. august – 3. september 2021
Pisa, Itaalia/Virtuaalne
Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneel “Resilient Pilgrimage”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: https://www.easr2021.org/.
Paneel: Resilient Pilgrimage

Paneelijuht:
Dirk Johanssen (Oslo Ülikool)
Marion Bowman (Avatud Ülikool)
Ettekanded:
Lina Leparskienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Silence as Mode of Resilience: The case of the Church of the Visitation in Trakai”
Agita Misāne (Läti Ülikool) “Hard Times in Aglona: How Did Latvia’s Major Pilgrimage Site Survive the Occupations?”
Alevtina Solovyeva (Tartu Ülikool) “‘Sacred Mount Sumeru Is Always at My Backyard!’: Symbolic and Other Forms of Pilgrimage of Contemporary Mongolian Communities”

֎

Projektiseminar

21.–22. juuni 2021
Tartu

Seoses SIEF2021 kongressiga külastasid mõned projektipartnerid Tartut. Projekti eripaneel  “Places that take action: narratives of transgression and normativity 1–2” toimus hübriidsena ja mõned ettekanded peeti Tartu Ülikooli ruumides. Ettekandepäevale järgnes projekti õhtusöök-arutelu ning välitööreis Kalevipojaga seotud paikadesse ning Kalevipoja muuseumi. 

֎

Rahvusvahelise Etnoloogia- ja Rahvaluule Seltsi (SIEF) 15.  kongress “Breaking The Rules? Power, Participation, Transgression”19.–24. juuni 2021
Virtuaalne/Helsinki, Soome

Kongressi raames toimus projektiga seotud eripaneelid “Places that take action: narratives of transgression and normativity”. Rohkem infot kongressi ning ettekannete kohta leiab siit: https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/index.shtml

Paneel: Places that take action: narratives of transgression and normativity I

Moderaator: Ane Ohrvik (Oslo Ülikool)
Ettekanded:
Sebastian Dümling (Baseli Ülikool) “Taboo and Narration – on the Cultural Dynamics of Prohibitons, Norms and Breachings”
Anna Pilarczyk-Palaitis (Vytautas Magnus Ülikool) “Intersection of Narratives: The Case of The Grave of Józef Piłsudski’s Mother and His Heart in Vilnius”
Radvilė Racėnaitė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) “Gediminas’ Castle Hill and Tower in Vilnius: Mythological Contexts and Historical Discoveries”
Lina Būgienė (Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut) and Ülo Valk (University of Tartu) “Haunted Places on the Internet: Comparative Perspectives” 
Erica Colman-Denstad (Oslo Ülikool) “Breaking Norms of Caution: Technology and Agency in Wild Places”
Vaata ka: Places that take action: narratives of transgression and normativity I 
Paneel: Places that take action: narratives of transgression and normativity II
Moderaator: Lidia Guzy (Iirimaa Rahvuslik Ülikool)
Ettekanded:
Karen Lykke Syse (Oslo Ülikool) “Hooves and Feet, Places and Paths: Consensuality in Past Norwegian Landscapes”
Ane Ohrvik (Oslo Ülikool) “Whose Agency? Whose Values? Geocaching St Olav Wells in the Norwegian Landscape”
Dagrún Jónsdóttir (Islandi Ülikool) and Jon Jonsson (Islandi Ülikool) “Context and Rules of Enchanted Places in Strandir Iceland”
Federica Toldo “The Reaction of the Sea: Religious Ecologies in Contemporary Luanda (Angola)”
Valentina Punzi (Tartu Ülikool) “Behind the Village: Dangerous Transactions in the Sacred Grove and nearby the Han Tomb”
Vaata ka: Places that take action: narratives of transgression and normativity II

֎

Teemapäev “Suur Tõll, Leiger ja teised vägilased mütoloogilises minevikus ja meie päevil”

10.–13. juuni 2021
Saaremaa Muuseum, Hiiumaa Muuseum

Teemapäeva ettekandeid korrati kahel päeval Saaremaa ja Hiiumaa muuseumis. 11. juuni pühendati välitöödele ja ringreisile Marek Laimetsa eestvedamisel (Kuressaare – Viidumägi/Tõldmägi – Maretaaukemägi – Võhma ringvall – Pelisoo mägi – Õitseküla allikas – Kõue Kurisoo – Kuressaare).
Programm


Raoul Annion „Huvitavamaid avastusi Suure Tõllu lugudest“ 
Ülo Valk „Hiiud, inimsugu ja veeuputus: mõtteid võrdlevast mütoloogiast“ 
Madis Arukask „Kust on hiiud pärit? Hiidude ettekujutamise ajaloolistest ja kultuurilistest tagamaadest“ 
Kristel Kivari „Kangelase teekonnad füüsilisel ja vaimsel maastikul – endakssaamine mütoloogia abil“ 

֎

Projekti avaseminar16. oktoober 2020, Tartu Ülikool/Virtuaalne

Ettekannetega esinesid Dirk Johannsen, Ane Ohrvik, Hannah Lunde, Tiina Sepp, Radvilė Racėnaitė, Lina Leparskienė, Danila Rygovsky ja Agita Misāne. Projekti avaseminar toimus hübriidsena ning selle käigus said projekti partnerid tuttavaks üksteise töödega, et seada tulevasi koostööplaane. Kõik ettekanded salvestati.
Programm


Ülo Valk Sissejuhatus
Dirk Johannsen, Ane Ohrvik, Hannah Lunde „Norra palverännumaastik”
Tiina Sepp „Palverännumaastik tänapäeva Eestis”
Radvile Racenaite „Vilniuse religioosne topograafia: palverändude ajalooline kontekst ja uued traditsioonid”
Lina Leparskiene „Kaotades, luues ja taasavastades Trakai sakraalsust: rahvapärased ja õpetatud lähenemised”
Danila Rygovsky „Endised Nõukogude Liidu töölaagrid Siberis kui vanausuliste ja õigeusu kiriku pühapaigad”
Agita Misane „Uued looduslikud pühapaigad Lätis”
Kokkuvõtted ja arutelu